Retningslinjer

Føringer for innhold i idrettskiosken – SIL

Bruk av nikotin, alkohol og andre rusmidler – Retningslinjer

Bruk av sosiale medier – Retningslinjer

Regler for inntektsgivende dugnader

Forventninger til alle som har en rolle i idrettslaget

Transport av barn i bil – regler


Utøvererklæring

Varslingsrutiner mot seksuell trakassering

Sandnessjøen IL @ 2024