Styremøter i alle grupper i SIL

Møteplan SIL Hovedstyret: 20.06.2022 | 05.09.2022 | 03.10.2022 | 31.10.2022 | 28.11.2022 | 16.01.2023 | 13.02.2023 | 13.03.2023 | 

Årsmøte 2023: Mandag 27.03.2023

Møteplan SIL Arbeidsutvalget: 29.08.2022 | 26.09.2022 | 24.10.2022 | 21.11.2022 | 09.01.2023 | 06.02.2023 | 06.03.2023

SIL Hovedstyret - Styremøtereferater