Styremøter i alle grupper i SIL

Møteplan SIL Hovedstyret: 01.11.2022 | 28.11.2022 | 16.01.2023 | 13.02.2023 | 13.03.2023

Møteplan SIL Arbeidsutvalget: 09.01.2023 | 06.02.2023 | 06.03.2023

 

Årsmøte 2023: Mandag 27.03.2023


_


Tilgang til styremøtereferater: LINK