Styremøter i alle grupper i SIL

Tilgang til kopi av styremøtereferater for hele idrettslaget samt gjeldende vedtaksliste for Hovedstyret:

LENKE

_________________________________________________________________________________________________

 

Møteplan SIL Hovedstyret: 

25.04.2024, 29.05.2024, 19.06.2024, 04.09.2024, 09.10.2024, 06.11.2024, 27.11.2024, 15.01.2025, 12.02.2025, 19.03.2025


Avholdte møter 2024: 17.01.24, 14.02.24, 13.03.24, 

 

Møteplan SIL Arbeidsutvalget: 

25.04.2024, 29.05.2024, 28.08.2024, 30.10.2024, 08.01.2025, 12.03.2025

 

Avholdte møter 2024: 06.02.24, 04.03.24, 

 

 

Årsmøte 2025: 26.03.2025

Sandnessjøen IL @ 2024