Utvalg og komiteer

Gjeldende for (2022-2023)


Valgkomité:

KARIN T. KNUTSEN

TOR HUGO HESTNES

GURO OLSEN

SVERRE T. HUSBY


Kontrollutvalget:

CHRISTIN W.STRAND

INGVILL DAHL

ARNE JOHANSEN


Erkjentligshetsutvalget (behandler forslag til nye æresmedlemmer):

SVERRE T. HUSBY

BRIT HOLMVIK

DAG TOLLAKSEN

 (2022-2023)