Utvalg og komiteer

Oppdatert 05.04.2024

VALGKOMITÉ

Karin T. Knutsen, Tor Hugo Hestnes, Guro Olsen, Sverre T. Husby

KONTROLLUTVALGET

Odd Rikard Wik-Iversen, Arne Johansen

ERKJENTLIGHETSUTVALGET (behandler forslag til nye æresmedlemmer)

Sverre T. Husby, Brit Holmvik, Dag Tollaksen

Sandnessjøen IL @ 2024